KDK’den, Sağlık Müdürlüğünde 'kişiye özel' görevlendirmenin iptali için tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde 'hukuk ve muhakemat başkan yardımcılığı' birimi oluşturularak yapılan görevlendirmenin iptali için Sağlık Bakanlığı’na tavsiye kararı verdi.

KDK’den, Sağlık Müdürlüğünde 'kişiye özel' görevlendirmenin iptali için tavsiye kararı

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 'hukuk ve muhakemat başkan yardımcılığı' birimi oluşturulmasını, mevzuata ve idarenin kanuniliği ilkesine aykırı buldu. KDK, buraya yapılan görevlendirmenin iptal edilmesi için Sağlık Bakanlığı’na tavsiye kararı verdi.

KDK'ya başvuran vatandaş, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 7 adet başkanlık olmasına rağmen, hukuk ve muhakemat biriminde 'kişiye özel' ve herhangi bir başkanlıkla ilişkilendirilmeyen 'başkan yardımcılığı' tesis edildiğini ileri sürdü. Başvurucu, başkan yardımcısı olarak görevlendirilen avukata, mevzuata aykırı olarak birim sorumluluğu görevi de verildiğini iddia etti. Başvurucu, söz konusu görevlendirmenin iptali ile birim içerisindeki avukatlardan birinin birim sorumlusu olarak görevlendirilmesini talep etti.

"TAKDİR HAKKI KULLANILDI" CEVABI

KDK, başvuru ile ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden bilgi istedi. Gönderilen yazıda, söz konusu avukatın, Hukuk ve Muhakemat Birim Sorumlusu olarak görevlendirilmesinde idarece tesis edilen işlem ile başvurucu arasında ciddi ve makul bir ilişki bulunmadığı, bu nedenle meşru menfaat ihlali bulunmadığı gerekçesi ile incelenemezlik kararı verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca söz konusu görevlendirmenin Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü oluru ile takdir edildiğine dikkat çekildi. Yine söz konusu avukatın, başkan yardımcısı iken ayrıca hukuk birimi sorumlusu olarak görevlendirilmesinde, ilgili mevzuat hükümleri ve müdürlüğün takdir hakkını kullanmasının yanı sıra 'başkan yardımcısı hukuk koordinatörü' olarak görevlendirilmesinin hukuka uygun olduğu belirtildi.

TEŞKİLAT ŞEMASINDA YOK

Başvuruyu inceleyen KDK, mevzuatında olmadığı halde 'hukuk ve muhakemat başkan yardımcılığı' birimi oluşturulmasının idarenin kanuniliği ilkesine aykırı olduğunu tespit etti.

KDK'nın kararında, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 7 adet başkanlık oluşturulduğu ve bu başkanlıklar altında başkan yardımcılığı ve bunlara bağlı birimler oluşturulduğu belirtildi. İdarenin sitesinde bu başkan yardımcılıklarının hepsinde başkalarının isminin olduğu, başvuruya konu kişinin ise Hukuk ve Muhakemat Birimi Başkan Yardımcısı olarak göründüğü, oysa teşkilat şemasında da böyle bir başkan yardımcılığı pozisyonunun olmadığına dikkat çekildi. Kararda şöyle denildi:

"İdare, başvuruya konu kişinin hem başkan yardımcısı hem de hukuk birim sorumlusu olarak görevlendirilmesinde takdir yetkisi olduğunu iddia etmektedir. Ancak bu iki unvan hiyerarşik olarak birbirinden farklı statülerde olduğundan böyle bir görevlendirme yerinde değildir. Kaldı ki idare hukukunda kanunilik ilkesi geçerlidir. İdarenin yapılanması kanuna ve kanunun verdiği yetkilere dayanmak zorundadır. Mevzuatında olmadığı halde Hukuk ve Muhakemat Başkan Yardımcılığı birimi oluşturulması idarenin kanuniliği ilkesine aykırıdır. İdarenin Hukuk ve Muhakemat Birimi Sorumlu Avukatı belirlemesinde takdir yetkisi bulunmakla birlikte; mevzuatta yer almayan pozisyonlar oluşturmak ve birbiri ile bağdaşmayacak görevleri birleştirerek personel görevlendirme yetkisi yoktur. Bu nedenle idarenin işlemi yetki yönünden hukuka aykırı olup kanuni idare ilkesine aykırıdır."

KDK, başvuruya konu görevlendirmenin iptal edilerek, hukuk ve muhakemat birimi sorumlu avukat görevlendirmesinin ilgili kararnamelere aykırılık teşkil etmeyecek şekilde yapılması yönünde Sağlık Bakanlığı'na tavsiye kararı gönderdi.(Evrensel)

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024, 12:47

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER